Jiří Pospíchal vás zve do světa klasické hudby…

O nás

Hudební uskupení Umíme Hrát, v čele s vynikajícím houslistou Jiřím Pospíchalem, vzniklo v roce 2013 a má za sebou první mimořádně divácky i profesně úspěšnou koncertní sezónu 2014/2015. V jejím průběhu představili přední umělci Umíme Hrát tři řady koncertů a přiblížili posluchačům klasickou hudbu v tradičním i netradičním pojetí:

Koncertní řada Slováckého komorního orchestru se vždy nese ve slavnostním duchu. Přináší klasickou hudbu v tradičním pojetí. Přibližuje ji publiku všech věkových kategorií.

Pořádné Umění Nemůžeš Krotit neboli P.U.N.K. přitahuje zájem zážitkové skupiny posluchačů, kteří se prostřednictvím Umíme Hrát s klasickou hudbou teprve seznamují nebo naplňují touhy po rozšíření obzorů.

Umíme si Hrát zahrnuje minimálně dva interaktivní koncerty v sezóně určené pro děti (s rodiči).
Kromě poslechu hudby v podání zkušených pedagogů se děti aktivně zapojují do dění na pódiu.

Do nadcházející koncertní sezóny 2015/2016 připravuje Jiří Pospíchal další zajímavé projekty pro všechny věkové kategorie, náročného posluchače i zážitkové publikum. Kladné ohlasy napovídají, že zájem o koncerty bude nadále narůstat.


→ Závěrečná zpráva 2014 ←


Uherské Hradiště – dále jen UH – je významným kulturním centrem Slovácka s velkou hudební tradicí. Umíme Hrát – dále jen UH – je název sdružení hudebníků, kteří hudbu vystudovali, hudbu milují a aktivně ji provozují. Když se silokřivky obou UH protnou, může vzniknout něco, co má v sobě kořeny odkazu předků a současně energii mladé generace pro vykročení do časů příštích. UH může být tedy synonymem lásky, životaschopnosti a velkého potenciálu pro budoucnost.

Jiří Pavlica

V dnešním rychlém a stále se pohybujícím světě může klasická hudba představovat jistou nostalgii k věcem minulým. Pro nás muzikanty však představuje vášeň, pro kterou stojí za to opustit pohodlí domova a vyrážet na koncerty po celém světě. Zkušenosti, které jsme na svých cestách získali jsme přenesli do hudebního uskupení UH, tedy Umíme Hrát. Našim cílem je provádět na špičkové úrovni díla klasické hudby na Slovácku.

Jiří Pospíchal

Více o Jiřím Pospíchalovi

Narozen v roce 1976, pochází ze Znojma, žije v Uherském Hradišti. Je ženatý, má dvě děti.

Na housle začal hrát ve třídě svého otce Ladislava Pospíchala na znojemské hudební škole. Ten přivedl k tomuto smyčcovému nástroji se čtyřmi strunami i oba jeho bratry. Jeden vyrábí smyčce a druhý housle, Jiří na ně hraje. V roce 1996 absolvoval brněnskou konzervatoř, kde studoval u významného českého pedagoga prof. Bohumila Kotmela. Během této doby se pravidelně účastnil interpretačních kurzů a konzultací – u Václava Hudečka, Antonína Moravce nebo Pinchase Zuckermana.

Od roku 1996 je členem České filharmonie. Vedle toho se intenzivně věnuje sólové i komorní hře a je součástí komorního souboru Czech tripartitum. V roce 2002 zakončil studium na JAMU v Brně, ve třídě houslového virtuosa prof. Františka Novotného. Ve stejném roce se stal zástupcem koncertního mistra České filharmonie. Mezi lety 2011 a 2014 byl koncertním mistrem a uměleckým šéfem Pražského komorního orchestru bez dirigenta. V roce 2013 založil hudební uskupení Umíme Hrát.

Jako sólista vystupuje s předními českými tělesy – Pražským komorním orchestrem, Plzeňskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Moravskou filharmonií Olomouc a soubory Czech virtuosi, Musicou Bohemicou a Collegiem českých filharmoniků, se kterým natočil své profilové CD.

Pravidelně vystupuje v zahraničí (USA, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie, Evropa) a v současnosti pedagogicky působí na JAMU, brněnské konzervatoři a ZUŠ Uherské Hradiště. Zatím poslední nahrávkou Jiřího Pospíchala jsou skladby Bohuslava Martinů a jeho francouzských současníků, kde jsou mu partnery vynikající čeští interpreti Ivo Kahánek a Roman Novotný. Počin sklidil vynikající ohlasy odborné kritiky.

www.pospichalvioline.eu

Koncertní řady

Tradiční i netradiční hudbu interpretujeme ve třech tematických řadách.Více o koncertech

↑ NAHORU ↑